Allmän studieinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Befintlig student
  5. Allmän studieinformation
Allmän studieinformation
Examination

Examination

Ett viktigt inslag i filosofin bakom kontinuerlig examination är att ett enskilt examinationsmoment inte underkänns. Det är den sammanlagda kurspoängen som avgör om en kursprestation är godkänd.

Dispens från examinationsregler

Dispens

Här hittar du information om när och hur du kan ansöka om dispens från examinationsreglerna

Studiedokumentation

Studiedokumentation

Som student på Företagsekonomiska institutionen kommer du att komma i kontakt med studiedokumentationssystemen Fastreg och Ladok.

Studieintyg

Studieintyg

Ett intyg över studieresultaten vid universitet kan du få via studentexpeditionen eller vid Infocenter i Studenthuset. Du kan även skriva ut egna studieintyg ur Ladok.

Studieuppehåll/avbrott och sjukanmälan

Studieuppehåll/avbrott och sjukanmälan

Vill du göra uppehåll eller sluta läsa på programmet så kan du anmäla studieuppehåll eller avbrott på programme med blanketterna nedan. Blir du sjuk och inte kan studera ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

På denna sida har vi listat ett antal vanliga frågor och svar om studier på grundnivå. Om du inte får svar på dina frågor här nedan är du varmt välkommen att kontakta någon av våra studievägledare.