Nedan följer exempel på uppsatstävlingar som kan vara relevanta för uppsatsstudenter inom företagsekonomi och inom reklam och PR.

Det finns även en rad stipendier som du kan söka när du skriver din uppsats. Dessa hittar du i menyvalet till vänster.

Årets Finansuppsats 2018

Ansök senast 31 januari 2018 om att få skriva din kandidat- eller masteruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Årets tre teman är Hållbara investeringar, Värdet av finansiell rådgivning och Machine Learning. Tre studenter/uppsatspar får skriva uppsats inom varsitt ämne och erhåller en ersättning på 15 000 kr. Efteråt utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr. Läs mer

Stockholmiapriset 2018

Samfundet S:t Erik, Stadsarkivet och Stockholmia – forskning och förlag utlyser två priser, vardera med chans att vinna 15 000 kr, för bästa uppsatser på master- eller magisternivå. I år efterfrågas särskilt uppsatser som berör temat Demokrati. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning. Nominering för Stockholmiapriset 2018 ska ha inkommit senast den 30 januari 2018. Skicka din uppsats eller det bidrag du vill nominera till info.stockholmia@stockholm.se. Läs mer

Fackförbundet Visions uppsatsstipendier

Visions samhällsvetarstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats om Sveriges välfärd – dess utveckling, utmaningar och kvalitet. Visions ledarskapsstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats som behandlar ett ämne relaterat till ledarskap och förutsättningarna för gott ledarskap. Stipendierna är på 20 000 kr. Sök senast 31 januari – stipendierna återkommer varje år. Läs mer

Uppsatstävling: Mångfald i näringslivet

Näringslivet har en stor maktposition i samhället och förändringstakten i samhället är hög. Chefsrekryteringsföretaget Headlight International hävdar att en ökad mångfald inom näringslivet bidrar till mer kreativitet och innovation vilket på sikt leder till ökad konkurrenskraft.

Därför har Headlight International skapat en uppsatstävling om mångfald i näringslivet, vilken syftar till att skapa och diskutera kreativa idéer och tankar som leder fram till ökad mångfald sett utifrån ett brett perspektiv. Vi ser gärna att uppsatsen är skriven ur ett ledningsperspektiv med dess företagsekonomiska möjligheter och utmaningar. Tävlingen är öppen för uppsatser skrivna under läsåret 2016/2017 på kandidat-, magister- och masternivå. Läs mer