Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här kan du se dina betyg och skriva ut både registrerings- och studieintyg.

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av helårsstudenter och helårsprestationer.  Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland CSN, SCB och Utbildningsdepartementet.

Mina studier är självadministration i Ladok för dig som är blivande, aktiv eller före detta student vid Stockholms universitet. Du loggar in med ditt universitetskonto.

Stockholms universitet går över till "nya Ladok" – vad betyder det för dig som student?

Ladok 3 är ett nationellt projekt som har pågått under flera år. Flera lärosäten har redan gått över till nya Ladok och snart är det Stockholms universitets tur.

Ladok stängt 26 oktober - 5 november

Under perioden 26 oktober klockan 17 till och med 5 november kommer Ladoksystemet att vara helt stängt. Det kommer inte att gå att lägga in registreringar eller några resultat i Ladok. Det kommer inte heller att gå att se några resultat i Ladok. Detta gäller både administrativ personal och studenter.

För dig som student betyder det att du inte kommer att kunna registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor, ansöka om examen eller ta ut studieintyg i Mina studier under stängningsperioden.

Andra system påverkas av Ladok

Alla IT-system som har en koppling till Ladok kommer att bli av med den kopplingen under slutet av vecka 43, helt sakna koppling under vecka 44 och sedan successivt få sin koppling till ”nya Ladok” fram till och med vecka 45. Det betyder att student- och kursdata, dvs. alla data som kommer från Ladok, i respektive system kommer att vara helt ”frysta i tiden” under perioden 26 oktober – 6 november. Systemen kommer inte heller att kunna skicka några data till Ladok. 

Det går i dagsläget inte att säga exakt hur de olika systemen kommer att påverkas och hur (eller om) de kommer att vara tillgängliga. Ambitionen är att inget system ska behöva stängas ner helt och att de ska fungera, men räkna med kraftiga driftstörningar av och till under veckan.

Läs mer om övergången till nya Ladok här.