Termin 1

 

Studier i Reklam och PR

Poäng Studietakt
Reklam & PR: grundläggande management 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande redovisning 7,5 100%
Reklam & PR: grundläggande marknadsföring 7,5 100%
Projektledning 7,5 100%

Termin 2

 

Visuella studier (ges av institutionen för kultur och estetik)

Poäng Studietakt
Bild, historia, tolkning 7,5 100%
Exponeringsformer 7,5 100%
Intermedialitet 7,5 100%
Bildbruk 7,5 100%

Termin 3

 

Tillämpad visuell kommunikation

Poäng Studietakt
Typografi 7,5 100%
Människa- datorinteraktion (DSV) 7,5 100%
Prototyping (DSV) 7,5 100%
Grafisk design 7,5 100%

Termin 4

 

Idéer och kulturer

Poäng Studietakt
Reklamstrategi 7,5 100%
Konsumtion, kultur och kommers 7,5 100%
Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 100%
Kreativa processer 7,5 100%

Termin 5

 

Valbara kurser alt termin utomlands

Poäng Studietakt
Valbar kurs 7,5 100%
Valbar kurs 7,5 100%
Valbar kurs 7,5 100%
Valbar kurs 7,5 100%

Termin 6

 

Kandidatkurs i reklam och PR

Poäng Studietakt
Slutprojekt 7,5 100%
Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 100%
Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 100%