Det övergripande syftet med seminariet i Uppsala är att samla yngre forskare inom området måltidsrelaterad forskning och fungera som en plattform för ett aktivt svenskt måltidsforskningsnätverk med ett årligen återkommande vetenskapligt möte.

På seminariet ges möjlighet att presentera ny och pågående forskning. Vi välkomnar abstracts inom alla forskningsämnen. Abstracts från doktorander och yngre forskare ges företräde.

För mer information se bifogad pdf:

 Måltid och gastronomi - Uppsala 18 maj 2017 (1633 Kb)