Akademin för ekonomistyrning i staten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Akademin för ekonomistyrning i staten
Akademin för ekonomistyrning i staten

AES är en mötesplats för forskning, studier och dialog om styrning i staten. AES består av representanter från olika myndigheter som tillsammans med forskare arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om styrning i staten.

Tema digitalisering på AES internat

”Härligt att få umgås med styrnings-nördar” är ett karakteristiskt utrop från en av de många deltagarna i 2017 års AES-internat på Näsby slott den 26–27 april.

AES Forskardag 2017

AES Forskardag 2017

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjöd in till en öppen forskardag i Kräftriket torsdagen den 12 januari 2017. Cirka 120 personer deltog och samtalade om ekonomistyrningsfrågor och ny forskning.

Organisationsförändringar och samhället som styrbart objekt

Under AES senaste möte den 15 november diskuterades rapporten "Förändringsprocesser i stora organisationer" och forskningsprojektet ”Styrning i rollen som samhällsutvecklare”

Pågående forskning och intressanta resultat

AES möttes i Kräftriket den 28 september för att samtala om pågående forskning och dess resultat.

Kontakt

Eva Wittbom och Eva Mårtensson

Eva Wittbom
Föreståndare för AES
E-post: ewi@sbs.su.se

Maria Mårtensson Hansson
Vetenskaplig ledare
E-post: mmh@sbs.su.se
 

 

Möten och aktiviteter 2017

17 maj 2017

19 september 2017

21 november 2017

11 januari 2018, öppen forskardag

18–19 april 2018, internat

23 maj 2018

Tidigare möten och aktiviteter >