Akademin för ekonomistyrning i staten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Akademin för ekonomistyrning i staten
Akademin för ekonomistyrning i staten

AES är en mötesplats för forskning, studier och dialog om styrning i staten. AES består av representanter från olika myndigheter som tillsammans med forskare arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om styrning i staten.

NPM och PVM - en fråga om styrning för samhällsvärde

När AES träffades i Kräftriket den 19 september 2017 presenterade Kerstin Thomson sin avhandling ”Styrning och samhällsvärde – en studie med exempel från museivärlden”.

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor, vetenskaplig ledare 
E-post: mmh@sbs.su.se 

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Ekon. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

21 november 2017

11 januari 2018, öppen forskardag

18–19 april 2018, internat

23 maj 2018

Tidigare möten och aktiviteter >