Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjuder in till samtal om aktuell forskning den 11 januari 2018 i Kräftriket, Stockholm.

Vi välkomnar dig till en innehållsrik eftermiddag med flera intressanta presentationer, tid till frågor och samtal om verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Boka in eftermiddagen den 11 januari redan nu och bjud gärna med alla du känner som är intresserade av styrningsfrågor! Vi börjar med en lättare drop-in-lunch från klockan 12.00, sedan rullar programmet mellan klockan 13.00-16.30 varefter det blir mingel med dricka och tilltugg.

Välkommen att anmäla dig här

Program

12.00-13.00 Drop-in-lunch i Ljusgården

Introduktion
Maria Mårtensson, vetenskaplig ledare för AES och Eva Wittbom, föreståndare för AES och dagens moderator

Digitalisering, styrning och professionalism i offentlig förvaltning
Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet och Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Informationens värde – en strategisk styrningsfråga
Karin Axelsson, Fil.dr

14.30-15.00 Kaffepaus

Styrning och ledning av digitalisering
Katrin Westling Palm, GD Skatteverket och ordförande i eSamverka

Sociala medier i blickfånget
Mikael Holmgren Caicedo, Docent

Transparens – externt och internt
Pontus Hedlin, Ekon.dr   

Prestationsmätning – för vem?
Desirée Ödén, Doktorand

16.30 Avslutning och fortsatta samtal över lite att äta och dricka
 

Så här hittar du till Kräftriket