År

2015 2014

Helårsregistrerade studenter

2660 

2828

Avlagda examina på grund- och avancerad nivå

1246 

1088

Publicerade refereegranskade artiklar

48 

49

Anställda forskare/lärare

83 

96

Anställda administrativa medarbetare

38 

35

Anställda forskarstuderande 48 

36

Inkomster TSEK

173 139 

174 520

 

 

 

 

 

 

Utbildning

 

 

Helårsregistrerade studenter

2660 

2828

Antal registrerade individer

5727 

5831

 

 

 

Antal sökande/registrerad student ht
(Tot. nr. sökande ink. andrahand och internationellt)

 

 

Företagsekonomi I 30 hp

15,9 

14,2

Reklam och PR I 30 hp

10,8 

13,6

Kandidatprogram i företagsekonomi

14,2 

14,5

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi

26,6 

25,3

 

 

 

Genomströmning genomsnitt kurser grundnivå

81,7 

81,3

Genomströmning genomsnitt kurser avancerad nivå

79,6 

81,1

 

 

 

Totalt avlagda examina på grund- och avancerad nivå

1246 

1088

Kandidatexamina

715 

510

Magisterexamina

223 

168

Civilekonomexamina

138 

245

Masterexamina

170 

165

 

 

 

Forskning

 

 

Publicerade refereegranskade artiklar

48 

49

Andel i ABS-rankade journaler

85% 

69%

 

 

 

Medarbetare 

(feb 2016) 

(dec 2014)

Totalt anställda forskare/lärare
(andel kvinnor i parantes)

83 (30%) 

96 (24%)

Professorer

13   (0%) 

11   (0%)

Docenter

22 (27%) 

20 (25%)

Doktorer

43 (42%) 

49 (31%)

Annan examen

2 (20%) 

10 (10%)

     

Administrativa medarbetare

38 

35 

 

 

 

Forskarutbildning

 

 

Anställda forskarstuderande

48 (48%) 

38 (50%)

Doktorsexamina

6

 

 

 

Ekonomi SEK (1000)

 

 

Statsanslag utbildning

115 740

119 502

Statsanslag forskning

21 836 

23 805

Externa forskningsmedel

13 205 

13 670

Uppdragsutbildning

21 023 

15 299

Övriga inkomster

1 334 

2 242

Totalt inkomster

173 139 

174 520