Institutionsstyrelse

Styrelsen är övergripande ansvarig för omfattning och kvalitet vad gäller SBS uppdrag: forskning, utbildning och examina, samverkan. Fastställer institutionens strategi, verksamhetsplan, budget och riktlinjer för organisationen av arbetet. Ledamöterna i institutionsstyrelsen väljs på en treårsperiod. Prefekt och ställföreträdande prefekt är stående ledamöter. Studentrepresentanterna byts ut varje år efter föreningsval. 

Ordinarie ledamöter     

Suppleanter

Maria Frostling-Henningsson
(prefekt, doc.)   
Roland Almqvist (doc.)
Christian Maravelias (stf. prefekt, prof.) Jan Löwstedt (prof.)
Karin Berglund (prof.) Vladimir Vešovic (adm. studierektor)
Ali Yakhlef (prof.) Anton Hasselgren (forskarstudent)

Maria Mårtensson-Hansson (doc.)

Carina Arnesson (ekon.stud)
Eva Wittbom (univ.lektor)  
Maria Jemina (HR-ansvarig)  
Simon Claesson (projektledare)  
Yashar Mahmud (forskarstudent)  
Ebba Hallman (ekon.stud)  
Andreas Wassenius (ekon.stud)  

 

Nämnder

  • Utbildningsnämnden
  • Forskarutbildningsnämnden
  • Professorskollegiet 

Institutionsledning

Prefekt
Maria Frostling-Henningsson

Ställföreträdande prefekt
Christian Maravelias

Forskningsledare, biträdande prefekt
Lars Nordén

Strategisk ledningsgrupp

Rådgivande: Advisory Board

Sektioner

Finansiering
 
Sektionsledare: Jarkko Peltomäki
Ämnesföreträdare: Lars Nordén
Management Sektionsledare: Christian Maravelias
Ämnesföreträdare: Jan Löwstedt
Marknadsföring

Sektionsledare: Fredrik Nordin
Ämnesföreträdare: Jacob Östberg

Redovisning Sektionsledare: Susanne Weinberg
Ämnesföreträdare: Thomas Hartman