1. Du är här:
  2. Företagsekonomiska institutionen
  3. Forskning
  4. Ekonomistyrning i staten, AES
  • Puffar på startsidan:
  • AES i Sigtuna

    AES reste på internat till Sigtuna den 2–3 april 2014. Som vanligt fylldes mötet av livliga samtal om aktuella styrningsfrågor. Erik Lundqvist, chef för Robotdalen, inledde med sina erfarenheter av samverkansprojekt med en rad aktörer från näringslivet, den akademiska världen och offentlig verksamhet. Maria Mårtensson, SBS, och Kristina Tamm Hallström, Score/Handelshögskolan, talade på temat ”Styrningens organisering och dess konsekvenser för verksamheten”. Det handlade om införandet av horisontell styrning vertikalt – en studie av hur Försäkringskassan organiserar styrningen. De nyutexaminerade studenterna Sofia Algothson och Mathilda Drake presenterade sitt examensarbete ”Non-financial Performance Measures and Strategy”. Slutligen ledde Magnus Hedenskog och Caroline Viper från Försäkringskassan ett erfarenhetsutbyte kring styrning. 

Lägg till bokmärke

Kommande möten 2014

  • 11 juni 2014
  • 23 september 2014
  • 18 november 2014

Kontakta

Eva Wittbom
Föreståndare för AES

E-post: ewi@sbs.su.se
Tfn: +46 8 674 7146