Australien & Nya Zeeland

Australien har ett tvåterminssystem, men eftersom deras sommar ligger i december – januari, stämmer inte terminstiderna överens med våra. De ungefärliga terminstiderna är februari – juni (semester 1) och juli – november (semester 2).

 

AUSTRALIEN

Sippy Downs

University of the Sunshine Coast (USC)
Bilateralt avtal, grundnivå
USC är belägen på Australiens Sunshine Coast, ett soligt och vackert område med fina stränder och lagom klimat. Universitetet ligger i Sippy Downs, ca 9 mil norr om Queenslands huvudstad Brisbane. Här erbjuds kurser inom företagsekonomis alla delområden såsom management, marknadsföring, redovisning, finans, nationalekonomi, event management m.m. Terminstider: juli-november (höst), februari-juni (vår).

Sydney

University of New South Wales, UNSW
Bilateralt avtal, grund- och avancerad nivå
Sydney på Australiens östkust är med sina mer än fyra miljoner innevånare Australiens största stad. University of New South Wales (UNSW) ligger i förorten Kensington, sex kilometer nordöst om stadskärnan. Studenter i företagsekonomi läser vid Australian School of Business vid UNSW. UNSW hjälper utbytesstudenter att hitta lämpligt boende, innan eller efter ankomst. Det rekommenderas att utbytesstudenter anländer 1-2 veckor innan terminen börjar för att ordna bostad. Terminstider: februari-juni (termin 1), juli-november (termin 2).

Lägg till bokmärke

Sydney, Australien