1. Kompetensutveckling ger högre marknadsvärde.

Om du som chef får högre värde på marknaden genom gedigen kompetensutveckling, innebär det ofrånkomligen även att företagets varumärke stärks, såväl gentemot marknaden som för ägare och kollegor. Det visar också att arbetsgivaren satsar på sina anställda och kan ses som en form av employer branding.

2. Företaget undviker konsultkostnader.

Att utveckla sina processer på ledningsnivå kan vara kostsamt, och inte sällan krävs dyr konsulthjälp för att nå hela vägen fram. Att bygga kunskap internt stärker organisationen och kan eliminera några konsultfakturor på vägen.

3. Masteruppsatsen innebär genomlysning.

Den avslutande masteruppsatsen på Executive MBA-programmet ska helst ta upp ett aktuellt ämne från det egna företaget. Arbetsgivaren får alltså en strategisk analys i handen, grundat i akademiska och vetenskapliga tillvägagångssätt. Inte sällan leder uppsatsernas slutsatser till att gamla, ineffektiva och ohållbara arbetsprocesser kan ersättas av nya.

4. Arbetsgivaren får tillgång till ett unikt nätverk.

Att delta i Executive MBA-programmet vid SBS på Stockholms universitet innebär att du ingår i ett unikt nätverk. Bara under kursernas genomförande arbetar du nära närmare 40 personer från andra branscher, med lång erfarenhet, egna gedigna nätverk och med befattningar på ledningsnivå. Dessutom ingår alla efter genomfört program i ett eget alumni-nätverk som i dagsläget består av flera hundra tidigare deltagare. Det nätverket är starkt och värdefullt.

5. Du hjälper bolaget att rusta sig inför en hållbar framtid.

Har din arbetsgivare en uttalad hållbarhetsstrategi som sträcker sig förbi pliktskyldiga CSR-initiativ? Om inte, är det här ett utmärkt tillfälle att stärka den interna hållbarhetskompetensen – Executive MBA-programmet vid SBS har nämligen kraftigt ökat inslagen av hållbarhet och etik som röd tråd genom hela utbildningen. Detta kan lägga grunden till ett nytt förhållningssätt till befintliga och framtida affärer.

Nicola Lindwe, områdeschef för Datacentret inom Försäkringskassans IT-produktion, avslutade EMBA-programmet under våren 2015.

Vad tycker du är bra argument gentemot en arbetsgivare för att få genomföra Executive MBA-programmet?

− Ett argument är att arbetsgivaren får mer kompetens i samma person och kan undvika att ta in en konsult för ett managementuppdrag. Utbildningen behöver heller inte vara helt genomförd innan man kan ta på sig ett uppdrag för arbetsgivarens räkning, utan man kan dela med sig av sin kunskap till organisationen kontinuerligt under hela utbildningen. Dessutom har man tillgång till ovärderlig samlad kunskap som finns bland deltagarna i MBA-gruppen − alla brinner för att sätta tänderna i utmaningar och att hjälpa varandra. Ett annat argument är att man kan ta på sig ansvar av mer övergripande karaktär.

Har utbildningen förändrat något i din egen roll?

− Ja, jag har redan fått en ny roll med mer ansvar från min arbetsgivare, vilket jag uppskattar. Jag anser det vara nödvändigt att utmanas för att fortsätta göra nytta, och om en befintlig arbetsgivare inte har möjlighet att tillmötesgå det behovet tror jag att många deltagare som genomfört MBA-utbildningen kommer att söka utmaningar någon annanstans. Den typen av människor som genomför MBA-utbildningen har stark drivkraft att ständigt utveckla sig själva, samt de verksamheter och miljöer de befinner sig i.