Ida Texell är 35 år gammal och har gjort en spikrak karriär sedan hon började läsa brandingenjörsprogrammet i Lund direkt efter gymnasiet. Efter examen fick hon jobb inom Lunds Brandförsvar, gick vidare till Räddningstjänsten Syd och blev chef. Allt innan hon hade fyllt 30 år. Lägg till att hon har en färgstark personlighet, har nära till känslorna och beskrivs som handlingskraftig, och din bild av en räddningschef ställs förmodligen på kant.

”En bra karl reder sig själv” är annars ett ordspråk många tänker att en räddningschef lever efter. Hur blev då Ida Texell först chef för Räddningstjänsten Syd och sedan 2013 förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda?

Enligt henne själv handlar det om en stark inre drivkraft att förändra system och normer till det bättre för den enskilda människan. Ett tydligt exempel på det genomförde hon under sin tid på Räddningstjänsten Syd. Vid den tiden var det alltid ambulansen som åkte ut först vid hjärtstopp hos barn. Man ansåg att brandmän inte skulle kunna sköta hjärträddningen lika bra som ambulanspersonalen, trots att räddningstjänsten många gånger kunde vara snabbare på plats och har adekvat utbildning för det.

– Jag drev igenom en förändring och det räddade livet på två små barn, direkt. De barnen hade inte levt i dag om inte vi hade kunnat vara på plats så snabbt. Jag har inga problem med att utmana normer och system till det bättre. Självklart utvärderar jag alltid funktionaliteten först och går igenom det flera varv. Skapar det här nytta? Kommer det att ge ett värde? I det här fallet visste jag att vi kunde kapa tid och vara snabbare på plats. Då blir min vilja att driva igenom en förändring väldigt stark.

I dag arbetar hon också aktivt med att förändra normen inom Räddningstjänsten – en av Sveriges minst jämställda organisationer. Av de 160 högsta cheferna är endast tre kvinnor. Inom andra samhällsbärande organisationerna ser siffrorna mycket bättre ut. I slutändan är det ett demokratiproblem. Därför startade hon nätverket Magma, som Chef tidigare skrivit om.

– Jag var den första kvinnliga operativa chefen i Malmö inom Räddningstjänsten. I en offentlig verksamhet där vi ska jobba för demokrati har det inte hänt någonting på tio år. Varför är det så? Det är bakgrunden till Magma som går ut på att lyfta fram alla duktiga kvinnor som finns så att de syns i debatten och i bilden av varumärket Räddningstjänsten. Förebilder är jätteviktigt och de måste synas i det offentliga utrymmet. I dag finns det dessutom vetenskapliga bevis för att en mångfald av olikheter inom en organisation leder till bättre beslutsfattande. Det här är också något som tas upp under Executive MBA-utbildningen jag just nu läser på Stockholms universitet.

Hur kommer det sig att du hoppade på den utbildningen i höstas?

– Jag har länge velat gå en Executive MBA och var antagen till en i Lund redan 2013. Jag älskar att stretcha mig själv intellektuellt, jag får kraft av det och tankar in energi när jag sitter på föreläsningarna. Men jag kunde inte tacka nej till chefstjänsten på Attunda. Två år senare dök möjligheten upp igen och jag var redan inläst på utbildningarna i Lund, Göteborg och på Handelshögskolan. För oss med småbarn som är mitt i karriären spelar det praktiska formatet en viss roll. Saker måste kunna realiseras. Rent praktiskt stod det därför mellan Handelshögskolan och SU. Utbildningen på Handelshögskolan verkade lite för internationell och tungt orienterat i ekonomi för mitt syfte. Jag jobbar i en regional kontext med medlemskommuner och liknande och vill kunna omsätta kunskapen snabbt i min verksamhet. SU:s beskrivning av etik, moral och hållbarhetsfrågor vägde tyngst.

Det är också frågor som hon varit engagerad i de senaste åren. När Ida Texell rekryterades till Brandkåren Attunda hade organisationen nämligen inte ett speciellt bra rykte. Den ekonomiska styrningen hade gått snett och personalens förtroende för högsta ledningen var i botten. Men hon lyckades vända det och i en medarbetarundersökning från 2014 uppgav 65 procent av personalen att de hade högt förtroende för högsta ledningen. Dessutom hade sjukskrivningarna minskat och medborgarna uppgav att de upplevde dem på ett annat sätt.

Vad är din syn på ledarskap?

– Hur du beter dig sänder ut signaler om vad du förväntar dig av andra. Därför är det väldigt viktigt för mig som chef att vårda relationerna. För mig handlar ledarskap om hur du får andra människor att känna inför saker som sedan konstituerar deras beteenden. Därför har jag alltid örat mot marken och lyssnar på personalen. Vad driver dem, vad är de rädda för och varför?

Vad tycker du om Executive MBA-utbildningen på SU hittills?

– Den har varit mycket bra och eftersom den matchar min värdegrund motiverar den mig att ge mycket av mig själv. Och precis som med allting i ditt liv så får du vad du ger. I övrigt har det lett till att jag träffat många intressanta människor, det har gjort mig starkare, säkrare och lyckligare i min yrkesroll. Jag är också stolt över att jag får ihop det med mitt jobb.