Nedan finner du en serie intervjuer med ett urval personer från ledande befattningar, från till exempel Tieto, PostNord och Försäkringskassan, om vad Executive MBA på SU ger och har gett dem. Läs till exempel hur Nicole Lindwe, IT-chef på Försäkringskassan, blivit stärkt i sin chefsroll. Eller varför Christer Sandin på Midsona Sverige valde att läsa programmet.

Att få ihop utbildningen med krävande arbeten har varit viktigt för alla kursdeltagare. Eftersom föreläsningar ges varannan vecka har de alla funnit den tiden. Samtidigt är tiden också en investering i arbetet. Och den ekonomiska investeringen i kursen något som betalas tillbaka, både under och efter utbildningen. Eller som Dovile Radzeviciute på PostNord uttrycker sig: Det är en mycket bra investering från arbetsgivaren – eftersom den kan ges tillbaka in i verksamheten direkt.”

Johan Höglund
VP, Head of Healthcare,
Tieto

Marita Schwartz
Head of Department HR,
Göteborg Stad

Torbjörn Jacobsson
Chef Riskkontroll,
Marginalen Bank 

Camilla Öberg
VD,
Vivalogopedi

Christer Sandin
Commercial Director,
Midsona Sverige

Nicola Lindwe
Chef,
Försäkringskassan IT

Joachim Wollnert
VD,
Wolstone AB

Dovile Radzeviciute
Terminalchef,
PostNord

Jonas Gärd
VD,
Selek Engineering