Joachim Wollnert driver Åmål Components, ett företag som arbetar med skärande bearbetning. Företaget har sitt huvudsäte i Åmål och kontor i Stockholm – därför passade en masterutbildning på Stockholms Universitet honom perfekt. Men också eftersom upplägget är som klippt och skuret för att passa ihop med arbetet. Föreläsningarna ges nämligen varannan vecka. Att pendla till Åmål några dagar i veckan var därför inga problem för Joachim. Själva utbildningen tycker han samtidigt har varit väl förankrad i det han arbetar med.

– Kombinationen med det universitetsteoretiska och de praktiska diskussionerna med andra deltagare har varit guld värt för mig. Förutom den intellektuella stimulansen har utbildningen gjort det mer lustfyllt att jobba.

Hur har utbildningen hjälpt dig i jobbet?

– Du får verktygen som tillsammans med min tidigare utbildning (grundutbildning på universitet) och många års erfarenheter gjort att jag kunnat lyfta in teorin i empirin på ett mycket tillfredsställande vis.

Kom någon annan kursdeltagare från samma bransch som dig?

– Nej, och det tror jag bara gav ett mervärde. I grund och botten är det samma typ av dilemman vi ställs inför och då kan det vara bra att vi inte kommer ifrån samma bransch tror jag.

Rekommenderar du utbildningen till andra?

– Ja, jag rekommenderar den varmt till andra personer i mitt nätverk.

För mer information om vårt Executive MBA program, använd formuläret nedan: