Johan Höglund är 34 år gammal och arbetar idag på IT-bolaget Tieto. Han ansvarar för en enhet som heter Healthcare, Welfare & Education med ca 1,300 anställda. Enheten utvecklar IT-produkter och tjänster för hälsa- & sjukvård, kommunal vård- & omsorg samt utbildning. För ett par år sedan fick han höra talas om en masterutbildning, speciellt anpassad för yrkesverksamma som vill utvecklas som ledare, på Stockholms Universitet. Executive Master of Business Administration (EMBA) heter programmet och är utformat så att du kan kombinera programmet med arbete. Programmet tar två år att läsa och ger dig akademiska poäng och en Master of Science.

– Ända sedan jag tog min Bachelor har jag velat läsa en Master, men jobb och annat kom i vägen. Med MBA-programmet på SU hittade jag ett sätt att kombinera mitt arbete med studier. Samtidigt gav det flera andra fördelar.

Genom att alla som söker och kommer in måste ha flerårig arbetslivserfarenhet inom ledande befattningar, skapar det en bra grund för spännande diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Det gör att programmet är väldigt väl förankrat i verkligheten, påpekar Johan. Lektionerna genomsyrades av intressanta diskussioner där man fick inblickar i utmaningar och problem som andra personer i liknande positioner ställts inför.

– Det gav mig nya verktyg att hantera utmaningar på mitt jobb. Samtidigt blev lektionerna som en frizon för att reflektera över mitt arbete. Jag kunde sitta ner, lyssna och tänka på vad man kan göra annorlunda som företag men också som individ på företaget.

Det sista halvåret skrivs masteruppsatsen och då vävs alla kurserna man läst ihop. Uppsatsen skrivs med fördel med utgångspunkt i företaget man arbetar på. Johan skrev om strategiska perspektiv för att möta marknaden. En uppsats som även blev underlag för strategiarbetet på Philips Healthcare, som var hans dåvarande arbetsplats.

– En stor del av uppsatsen byggde på intervjuer med kunder, vilket har varit oerhört värdefullt för mig och företaget förstås.

Har du rekommenderat utbildningen till någon annan?

– Ja, bland annat till en person på Philips som faktiskt gått utbildningen. Jag rekommenderar den starkt till alla som har General Manager-ambitioner och som vill arbeta brett med ledarskap, avslutar Johan Höglund.

För mer information om vårt Executive MBA program, använd formuläret nedan: