Övergripande teman

SBS Executive MBA-Program tar hänsyn till fyra avgörande faktorer eller teman: Förändring; Kritiskt Tänkande; Internationalisering; samt Etik och Hållbarhet. De fyra tematiska inriktningarna är integrerade i läroplanen med avsikt att ge programdeltagarna ett holistiskt, men samtidigt fokuserat på nutida affärsperspektiv.

Schemat och kurser

Examen och diplomering

Kurserna består av bland annat skriftliga inlämningsuppgifter, genomgångar, grupparbeten, diskussioner och samtal, samt att närvaron är minst 75%. Executive MBA-programmet leder till en Masterexamen(MSc in Business Administation), diplomering och omfattar 60 akademiska högskolepoäng (hp) efter framgångsrikt genomfört program vilka delas ut efter avslutad utbildning.

Övrigt

Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men en stor del av kurslitteraturen och vissa kurser kan vara på engelska. Programmet sker i Stockholmsområdet och innehåller inga internationella studieresor. Studieuppehåll på två terminer är möjligt och enligt överenskommelse med programansvariga.