Vetenskapligt grundat, universitetsbaserat och examensinriktat

Stockholm Business School Executive MBA-program är ett chefsutvecklingsprogram på deltid under cirka 21 månader. Det består av 16 kurser på avancerad högskolenivå där det stora flertalet lärare med kursansvar är disputerade med internationell forskarerfarenhet. Vårt genomtänkta program ger ökad teoretisk insikt i beslutsfattande och ledning, nya infallsvinklar och nya nätverk för deltagare samt organisationer.

Programmet är utformat enligt internationella riktlinjer för utbildningen. Endast ett mycket litet antal lärosäten i Sverige erbjuder detta helt i egen regi. I denna begränsade skara av framstående lärosäten är vi själva unika med att ha både svenska och engelska som språk samt inga internationella studieresor i utbildningen. Programmet är anpassat för yrkesverksamma med kurstillfällen på plats med andra deltagare i slutet av varannan vecka, vanligen tre dagar per månad.

Utbildningen riktar sig till personer som har gedigen yrkeserfarenhet, som önskar en formell utbildning med substans och akademisk grund, vill bidra ytterligare till sin verksamhet och som vill vidareutvecklas som ledare. Deltagare har genomgått en noggrann antagningsprocess, kommer från olika typer av branscher och organisationer och har redan eller önskar förbereda sig för helhetsansvar. Vi erbjuder ett schema med regelbundna kurstillfällen och intervaller för att främja kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och genuin gemenskap. Du arbetar parallellt med studierna och kan tillämpa dina kunskaper i arbetslivet.

Nytta för din verksamhet

MBA är ett flaggskepp bland avancerade chefsutbildningar, känt över hela världen. Det är en tillgång för organisationen att ha medarbetare med en Executive MBA-utbildning.

  • Deltagaren kan fullfölja sina åtaganden på arbetet samtidigt som denne vidareutvecklas till en insiktsfull ledare med pondus och kunskap grundad i vetenskapliga forskningsresultat.
  • Deltagaren bidrar med nya visioner, aktuella insikter, kritiska och kreativa förhållningssätt till organisationens långsiktiga utveckling.
  • Deltagaren stärker med fördjupad operativ och strategisk ledningskompetens sin förmåga att styra effektivt och förstå hur organisationens resurser kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.
  • Deltagaren blir ännu mer rustad att hantera sund, effektiv bolags och verksamhetsstyrning samt långsiktiga utmaningar med ett etiskt och hållbart förhållningssätt.
  • Det är en investering i bra personer som stärker arbetsgivarvarumärket och som utgör enlojalitetsskapande och motivationsfrämjande förmån.
  • Ett internationellt välkänt program som kan utgöra en viktig del i karriär och befordringsutveckling, kompetensförsörjning och arbete med tjänstestrukturer i organisationer.