Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
HT20

Undervisning höstterminen 2020

Stockholm Business School är en av de största institutioner på Stockholms universitet. Här studerar ca 3 500 studenter och stora grupper studenter är med på våra utbildningstillfällen. För att undvika smittspridning av covid-19 har institutionen tagit beslutet att huvudsakligen ha distansundervisning under hela höstterminen fram till 17 januari 2021.

Roland Almqvist ny professor på Stockholm Business School

Roland Almqvist ny professor vid Stockholm Business School

Vi gratulerar Roland Almqvist som är ny professor vid Stockholm Business School. Roland har varit verksam vid SBS sedan 1995, han startade sin karriär som forskningsassistent vid Institutet för kommunal ekonomi (IKE) och sökte senare till institutionens forskarutbildning.

Wenderson

Vi gratulerar Wenderson Raimundo De Lima

Wenderson Raimundo De Lima disputerade med sin avhandling Modern Missionaries den 23 september. Wenderson har en tvärvetenskaplig bakgrund inom mänskliga rättigheter, företagsekonomi och offentlig förvaltning.

Ian liten

Vi gratulerar Ian Khrashchevskyi

Ian Khrashchevskyi forskar inom empirisk tillgångsvärdering och beteendefinans med huvudfokus på finansiella risker. Han disputerade sin avhandling ”Essays on Risks in Investment Strategies” på Stockholm Business School den 16 september.

Yashar

Vi gratulerar Yashar Mahmud

Yashar Mahmud disputerade med sin avhandling Organizing Refugees den 14 september. Yashars forskningsfokus ligger på organisering, multiplicitet och tvärvetenskap. Han är fascinerad av vissa metoder för att studera fenomen och är angelägen om att utmana ‘taken-for-granted’ antaganden.

Athena ersätter Fastreg som lär- och samarbetsplatform

I och med att höstterminen startar den 31 augusti så kommer Athena att användas på Företagsekonomiska institutionen.

Livetpådistans

Tips för att studera, undervisa och arbeta på distans

Här hittar du tips för att studera, undervisa och arbeta på distans, vilka olika verktyg du kan använda och gudier för hur du använder dem.