Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
HT20

Undervisning höstterminen 2020

Stockholm Business School är en av de största institutioner på Stockholms universitet. Här studerar ca 3 500 studenter och stora grupper studenter är med på våra utbildningstillfällen. För att undvika smittspridning av Covid 19 har institutionen tagit beslutet att till stor del ha distansundervisning under hela höstterminen fram till 17 januari 2021.

Yashar

Vi gratulerar Yashar Mahmud

Yashar Mahmud disputerade med sin avhandling Organizing Refugees den 14 september. Yashars forskningsfokus ligger på organisering, multiplicitet och tvärvetenskap. Han är fascinerad av vissa metoder för att studera fenomen och är angelägen om att utmana ‘taken-for-granted’ antaganden.

Athena ersätter Fastreg som lär- och samarbetsplatform

I och med att höstterminen startar den 31 augusti så kommer Athena att användas på Företagsekonomiska institutionen.

Kvinnors företagande skapar en levande landsbygd

I tre års tid har forskargruppen Embla med stöd av familjen Kamprads stiftelse studerat kvinnors företagande på landsbygden.

Livetpådistans

Tips för att studera, undervisa och arbeta på distans

Här hittar du tips för att studera, undervisa och arbeta på distans, vilka olika verktyg du kan använda och gudier för hur du använder dem.