Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
Livetpådistans

Tips för att studera, undervisa och arbeta på distans

Här hittar du tips för att studera, undervisa och arbeta på distans, vilka olika verktyg du kan använda och gudier för hur du använder dem.

Undervisningonline

Undervisning online

Stockholm Business School övergår till undervisning och examinationer online. För att minska smittspridning av Coronaviruset och samtidigt kunna fortsätta bedriva verksamheten sker all undervisning och alla examinationer på distans. De kursansvariga lärarna kommer att informera om vad som gäller för den kurs du läser. Information kommer att läggas ut på kurshemsidan i Fastreg. Många lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Zoom är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Här finns mer information om hur du kan studera hemifrån.

Blå fyrkant

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Information från CSN angående Coronaviruset

Du får behålla ditt studiestöd från CSN när universitetet ställer om till distansundervisning. Läs mer på CSNs webb.

Amir Kheirollah

Vi gratulerar Amir Kheirollah

Amir Kheirollah disputerade vid Stockholm Business School den 30 januari. Amirs forskningsområde är inom företagsfinansiering och finansiella marknader och han har undervisat på kurser i finans. Amir har även arbetat inom energisektorn och flygbranschen.