Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
Vårterminen 21

Undervisning vårterminen 2021

Utifrån nuvarande förutsättningar har institutionen tagit beslutet att undervisningen kommer att bedrivas huvudsakligen online under första perioden av vårterminen d v s fram till och med den 22 mars 2021. Stockholm Business School kan komma att ha utbildning på campus i begränsad omfattning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för den undervisning som ges på campus.

Norbite, vinnande bidrag i kategorin Forskare.

Final avgjord i SU Business Model Cup

Finalen för höstens SU Business Model Cup hölls digitalt fredagen den 3 december. SU Business Model Cup är en tävling för hållbara affärsidéer som arrangeras av Företagsekonomiska institutionen i samarbete med Drivhuset varje termin. Totalt tävlande 22 bidrag i två olika kategorier, Forskare och Studenter.

Roland Almqvist ny professor på Stockholm Business School

Roland Almqvist ny professor vid Stockholm Business School

Vi gratulerar Roland Almqvist som är ny professor vid Stockholm Business School. Roland har varit verksam vid SBS sedan 1995, han startade sin karriär som forskningsassistent vid Institutet för kommunal ekonomi (IKE) och sökte senare till institutionens forskarutbildning.

Athena ersätter Fastreg som lär- och samarbetsplatform

I och med att höstterminen startar den 31 augusti så kommer Athena att användas på Företagsekonomiska institutionen.

Livetpådistans

Tips för att studera, undervisa och arbeta på distans

Här hittar du tips för att studera, undervisa och arbeta på distans, vilka olika verktyg du kan använda och gudier för hur du använder dem.