Företagsekonomiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
Li Malmström

SBS inspirerar framtidens hållbarhetschefer

De studenter som går kandidatprogrammet i företagsekonomi får en bra introduktion till hur hållbarhet är kopplad till företagsekonomi. Samtliga kurser på både termin 1 och termin 3 har hållbarhet som ett genomgående tema.

Blommor

Uppstart för Executive MBA

Den 16-20 september har det varit introduktionsvecka för en ny kull deltagare på Executive MBA-programmet. Utbildningen startar varje höst och har i nuvarande form funnits sedan 2011.

Anton Hasselgren

Vi gratulerar Anton Hasselgren

Vi gratulerar Anton Hasselgren som disputerade den 10 september med avhandlingen ”Essays on Investor Behavior and Trading Strategies in International Financial Markets”.

Stockholm Business School

We are top 50 in Europe

Business administration at Stockholm University is for the second consecutive year ranked as top 50 in Europe (48) and top 200 in the world (167) in the Global Ranking of Academic Subjects, a part of the prestigious Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Program

SBS welcomes new students

Almost 1000 new students attended the Welcome event at Aula Magna on September 2nd.

Evert Gummesson

A new book Case Theory in Business and Management - Reinventing Case Study Research

Evert Gummesson, Professor Emeritus at SBS, has published a new book Case Theory in Business and Management - Reinventing Case Study Research. Its purpose is to show the full potential of using cases in research.

The 4th Emerging Markets Inspiration Conference

The 4th Emerging Markets Inspiration Conference

EMIC is a Swedish initiated research project that aims at exploring wild ideas in unchartered waters in the frontier of management science with a multidisciplinary intellectual input. This is the 4th time the EMIC is organized and hosted by Stockholm University.