Nedan följer exempel på uppsatstävlingar som kan vara relevanta för uppsatsstudenter inom företagsekonomi och inom reklam och PR.

Det finns även en rad stipendier som du kan söka när du skriver din uppsats. Dessa hittar du i menyvalet till vänster.

Konsumentverkets uppsatstävling 2018

Studenter bjuds in till Konsumentverkets uppsatstävling för 2018 där tre vinnande bidrag får dela på 50 000 kronor. Sista ansökningsdag är 30:e augusti 2018. Uppsatsen ska vara lägst på kandidatnivå och vara examinerad och betygssatt mellan 1 augusti 2017 och den 15 augusti 2018. För att delta i tävlingen krävs att uppsatsen är relevant för Konsumentverket och konsumentpolitiken. Vi välkomnar uppsatser från olika akademiska discipliner. Mer om tävlingen, bedömningsprocessen och tips på uppsatsämnen och relevanta områden finns på Konsumentverkets webbplats.

Konkurrensverkets uppsatstävling 2018

Uppsatserna ska behandla konkurrens- eller upphandlingsfrågor. För att delta i tävlingen ska uppsatserna vara skrivna under perioden 1 september 2017 – 31 augusti 2018. Den sammanlagda prissumman är 100 000 kronor. De vinnande uppsatserna publiceras på Konkurrensverkets webbplats. Läs mer och se förslag på uppsatsämnen

Fackförbundet Visions uppsatsstipendier

Visions samhällsvetarstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats om Sveriges välfärd – dess utveckling, utmaningar och kvalitet. Visions ledarskapsstipendium kan sökas av dig som skrivit en uppsats som behandlar ett ämne relaterat till ledarskap och förutsättningarna för gott ledarskap. Stipendierna är på 20 000 kr. Sök senast 31 januari – stipendierna återkommer varje år. Läs mer

Uppsatstävling: Mångfald i näringslivet

Näringslivet har en stor maktposition i samhället och förändringstakten i samhället är hög. Chefsrekryteringsföretaget Headlight International hävdar att en ökad mångfald inom näringslivet bidrar till mer kreativitet och innovation vilket på sikt leder till ökad konkurrenskraft.

Därför har Headlight International skapat en uppsatstävling om mångfald i näringslivet, vilken syftar till att skapa och diskutera kreativa idéer och tankar som leder fram till ökad mångfald sett utifrån ett brett perspektiv. Vi ser gärna att uppsatsen är skriven ur ett ledningsperspektiv med dess företagsekonomiska möjligheter och utmaningar. Tävlingen är öppen för uppsatser skrivna under läsåret 2017/2018 på kandidat-, magister- och masternivå. Läs mer