Introduktion 

Vårterminen 2018 börjar Måndagen den 15 januari kl. 8-9.30 med introduktion i Wallenbergsalen, hus 3 i Kräftriket, därefter Fadderi. I anknytning till introduktionen startar Föreningen Ekonomerna sitt Fadderi för alla nyantagna:  www.fest.se/fadderiet

Hitta till Wallenbergsalen och Aula Magna

Företagsekonomiska institutionen håller till i Kräftriket, strax efter Roslagstull, där finner du Studentservice i hus 15, Wallenbergsalen och seminarierum i hus 3. 
Hitta till oss
Hitta rätt i Kräftriket (karta)

Föreläsningarna sker i Aula Magna i Frescati.
Hitta till Aula Magna

Schema

Schema och litteratur hittar du i vänsterspalten på kursernas sidor och i Fastreg. Vårterminens schema kommer att finnas på hemsidan senast den 23 december (välj termin i högerspalten på kurssidan) Termin 1 innehåller kurserna:

Genomgående tema: Hållbarhet.

Anmäl dig till tentamen senast 3 dagar innan tentan

Här finner du information om tentamen vid företagsekonomiska institutionen