Utlandsstudier

Utlandsstudier är en erfarenhet för livet och också en värdefull merit när du i framtiden ska söka arbete. Vill du läsa på ett universitet utomlands ska du söka utlandsstudier senast den 15 september respektive 15 mars inför den aktuella terminen. Du måste vara klar med Företagsekonomi I och II när du söker utlandsstudier genom Företagsekonomiska institutionen.

Läs mer om Utlandsstudier.

Kurser termin 5 hos oss i respektive ämnesfördjupning

Finansiering

Fyra kurser om 7,5 hp inom ämnesfördjupning Finansiering.

Revision 

Fyra kurser om 7,5 hp inom ämnesfördjupning Revision.

Ekonomistyrning

Fyra kurser om 7,5 hp inom ämnesfördjupning Ekonomistyrning.

Marknadsföring

Fyra kurser om 7,5 hp inom ämnesfördjupning Marknadsföring.
 

Management

Fyra kurser om 7,5 hp inom ämnesfördjupning Management.

Anmälan till termin 5 hos oss

Du som är antagen till programmet får garanterad plats om du:

Ansöker senast 15/4 inför höstterminen eller senast 15/10 inför vårterminen och uppfyller behörighetskravet: 45 hp från Företagsekonomi I och II.