Omregistrering inför vårterminen 2018

Kurser i Företagsekonomi och Reklam och PR:
Har du varit registrerad på en kurs som du inte läst klart får du kontaktaStudentexpeditionenför omregistrering, ange då ditt personnummer. Som omregistrerad kan du gå på föreläsningar (i mån av plats) och anmäla dig till tenta, vill du delta i seminariegrupp får du kontakta Kurskoordinator för att höra om det finns plats.

Andra ämnen än Företagsekonomi och Reklam och PR:

Du kontaktar respektive institution för att bli omregistrerad

Kandidatprogram i företagsekonomi

Termin 2: Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp och Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp eller Mikroekonomi, 15 hp, beskrivning av kursen som ges inom Nationalekonomi I.

Registrering sker vid institutionerna där du skall läsa. För information se den aktuella institutionens hemsida.

Termin 3: valfria kurser.

Registrering sker vid institutionen där du skall läsa kurser vårterminen 18. För information se den aktuella institutionens hemsida.

Termin 4:
Studenter som ska läsa kurser vid företagsekonomiska institutionen: Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober och är behöriga görs via www.mitt.su.se under Mina studier den 4-8 januari eller den 10-15 januari.
Ska du under vårterminen 2018 läsa kurser vid andra institutioner registrerar du dig vid den aktuella institutionen. För information se den institutionens hemsida.

Termin 5:
Studenter som ska läsa kurser vid företagsekonomiska institutionen: Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober och är behöriga görs via www.mitt.su.se under Mina studier den 4-8 januari eller den 10-15 januari.
Ska du under vårterminen 2018 läsa kurser vid andra institutioner registrerar du dig vid den aktuella institutionen. För information se den institutionens hemsida.

Termin 6, Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket

Kandidatprogram - Ekonomi och IT

Termin 2, Företagsekonomi I

Termin 4, Företagsekonomi II

Termin 6, Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket

Kandidatprogram - Marknadskommunikation och IT

Termin 2: Reklam och PR I. Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober syns i fastreg senast den 14/1.

Termin 4 och termin 6: Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober och är behöriga görs via www.mitt.su.se under Mina studier den 4-8 januari eller den 10-15 januari.

Kandidatprogram i Marknadskommunikation (GI) (Fd Visuell kommunikation)

Termin 2: Konstvetenskap I, information om registrering ges av Institutionen för kultur och estetik. 

Termin 4: Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober och är behöriga görs via www.mitt.su.se under Mina studier den 4-8 januari eller den 10-15 januari.

Kandidatprogram på engelska och Mastersprogram

Se engelska webben för mer information