Registrering för fortsatta studier HT18

Termin 1 Kandidatprogram i företagsekonomi
Termin 1 Kandidatprogram i marknadskommunikation
Företagsekonomi I, II och III
Reklam och Pr I, II och III

Reserv grundnivå

Introduction to Business Studies
First semester Bachelor´s programme
First semester Master´s programme