Avhandlingar & publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Forskning
  5. Avhandlingar & publikationer

Avhandlingar och publikationer

Bra forskning skapar ny kunskap, och ny kunskap måste spridas för att kunna användas – av andra forskare, av studenter, och av samhället i övrigt.

Företagsekonomiska institutionen är en forskningsaktiv institution vars forskningsresultat sprids genom publikationer av artiklar i vetenskapliga tidskrifter, genom publikationer av böcker, via undervisningen, media och populärvetenskapliga publikationer.

Forskningens kvalitet och betydelse främjas genom att den granskas och diskuteras av svenska och internationella kollegor. Att vi är en forskningsaktiv institution borgar för kvalitet i vår utbildning och för att den kunskap vi lär ut befinner sig vid forskningsfronten.

Se våra publikationer via länkarna till vänster.