Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) har till uppgift att bidra till att utveckla det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. FEKIS hemsida

En viktig del av verksamheten inom föreningen är att anordna den årliga ämneskonferensen. Denna konferens är ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från det egna och andra lärosäten, för att diskutera forskning, undervisning och även hur man arbetar med kontakter med omvärlden. Hemsida för årets konferens