Seminarier

Seminarier i finansiering

Finanssektionen har forskningsseminarier på måndagar kl 13.00-14.15. Seminarierna hålls i styrelserummet, hus 7, Kräftriket. Om du vill presentera eller närvara på ett seminarium, välkommen att kontakta Lu Liu, lu.liu@sbs.su.se eller Abi Zareei, abalfazl.zareei@sbs.su.se

Om man vill lägga in seminarieschemat i sin kalender kan man använda den här ICAL-länken