Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden

Våra forskningsområden

Forskningen vid Företagsekonomiska institutionen bedrivs främst inom våra fyra sektioner: finansiering, management, marknadsföring och redovisning samt inom ett antal forskningsinstitut och forskningsgrupper.

Finansiering

Finanssektionen på företagsekonomiska institutionen är med mer än 25 forskare och doktorander en av Sveriges största enheter för forskning inom finansiering. Sektionens forskning omfattar alla områden av finansiering, med särskilt fokus på riskhantering och derivat, finansmarknadernas mikrostruktur, samt bolagsstyrning.

Management

Sektionen för management utför empirisk och konceptuell forskning samt forskningsbaserad undervisning. Den huvudsakliga inriktningen för forskningen och undervisningen handlar om hur organisationer är strukturerade och managerialiserade, hur de uppstår och förändras, hur de fungerar och utmanas, hur människor arbetar och interagerar inom och med dem, och hur organisationer influerar och är influerade av omgivningen.

Marknadsföring

Sektionen för marknadsföring strävar efter att leda skapandet, omtolkandet och spridandet av avancerad marknadsföringskunskap genom ett holistiskt perspektiv där producenter, konsumenter och det omgivande samhället tas i beaktande.

Redovisning

Forskningen inom redovisning vid Företagsekonomiska institutionen bygger på tanken att "redovisning är, eller borde vara, en återspegling av rådande sociala värderingar och kultur".