Så var då den 11 Fekis-konferensen slut. Vi på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet tackar ödmjukast alla ni - över 300 företagsekonomer - som samlats för att diskutera #metoo, Handelshögskolan vid Sveavägen, prefektrollen, konkurrens, vad företagsekonomi egentligen är, den digitala studentgenerationen, prestationskulturer, företagsekonomiska tankefigurer, grund- och forskarutbildning, smarta städer, företagsekonomins förståelseformer, och mycket annat.

Över två dagar blandades skratt och vänskapligt ’hallå’ med insiktsfulla resonemang och viktiga frågor. Det känns bra att vara företagsekonom! Och nästa år möts vi i Gävle. Väl mött då.

Tommy Jensen, Projektledare

FEKIS-konferensen vid Stockholms universitet
Maria Frostling, prefekt vid Stockholm Business School, och Tommy Jensen, projektledare för FEKIS 2018, hälsar välkomna.
 
FEKIS-konferensen vid Stockholms universitet
FEKIS-konferensen vid Stockholms universitet
Över 300 deltagare samlades vid årets konferens.

 

FEKIS-konferensen vid Stockholms universitet
Studenter vid Stockholm Business School hjälpte till under dagen.

 

FEKIS-konferensen vid Stockholms universitet
Digitalisering var en av frågorna som lyftes under konferensen.

 

FEKIS-konferensen vid Stockholms universitet
Vad är företagsekonomi egentligen? En av flera spännande diskussioner under konferensens två dagar.

Foto: Beatrice Botezatu och Alper Erbahçeci

Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) har till uppgift att bidra till att utveckla det företagsekonomiska ämnet i Sverige på universitets- och högskolenivå. Läs mer om detta på FEKIS hemsida.