Underlaget för dessa reflektioner utgjordes av slutsatserna från det nationella kommunforskningsprogrammet NatKom (www.natkom.se).

Intresset blev stort för seminariet och ca 400 konferensdeltagare deltog på seminariet. Seminariets titel var ’När strukturer och processer står i vägen’ och tog upp ett antal utmaningar och möjligheter som svenska kommuner står inför i framtiden. Klicka på länken för att få åtkomst till presentationen:  Kommek 22-23 augusti 2018 (395 Kb)