Liesel Klemcke
Liesel Klemcke

Mycket av redovisningsforskningen gör gällande att finansiell rapportering används vid investeringsbeslut och man antar att användaren är finansiella analytiker, investment bankers, eller rationella ekonomiska beslutfattare.

Den här avhandlingen undersöker möjligheten av en annan typ av användare av finansiell rapportering, som skiljer sig från den som vanligtvis antas vara finansiell analytiker eller en rationell beslutstagare. Genom en historisk studie av ursprunget av reglerad finansiell rapportering samt redovisningsprofessionens utvecklig, lokaliserar Liesel Klemcke lägen där den finansiella rapporteringen förändras och öppnar upp för olika konceptualiseringar av användaren.

Avhandlingen visar på hur viktig användaren är för redovisning och bidrar till forskning som handlar om användaren och en användarföreträden princip.

Läs en engelsk sammanfattning samt hela Liesel Klemckes avhandling "The Quirky Character Camouflaged in the Conceptual Framework – A study of the financial statement user.".