Sektionen för management utför empirisk och konceptuell forskning samt forskningsbaserad undervisning. Den huvudsakliga inriktningen för forskningen och undervisningen handlar om hur organisationer är strukturerade och managerialiserade, hur de uppstår och förändras, hur de fungerar och utmanas, hur människor arbetar och interagerar inom och med dem, och hur organisationer influerar och är influerade av omgivningen.

I särskilt fokus för vår avdelning står samspelet mellan individer, organisationer och samhället och exempel där denna interaktion studeras och undervisas är belöningssystem, värdeskapande, förändring och redundans, hälsa, ohälsa och invaliditet, makt, jämlikhet och rättvisa, sociala och etniska konflikter, kreativa, innovativa och aktiva individer, samt etiskt och miljömässigt ansvarstagande.

Innehållet för vår profil möjliggör signifikanta och originella teoretiska och empiriska bidrag gällande samspelet mellan management, organisation och samhälle samt för att initiera och stimulera offentlig debatt om management och organisationers roll och funktion i samhället.   

Forskningsområden vid sektionen för management

  • Nya arbetsformer och förändrade management praktiker
  • Kropp, identitet och mångfald i organisationer
  • Elitsamhällen: etnografiska studier av elitgrupper och deras boendemiljöer
  • Hälsopromotion: studier av hälsopromotion på arbetsplatser som uttryckning för management och styrning
  • Att leda genom hälsa och funktionshinder – arbetsmarknadens nya klasser Cross-cultural management, Interkulturell management, ledarskap och kommunikation
  • Entrprenörskapsformer och hållbar utveckling
  • Globalisering, makt och ansvar
  • Organisationers roll och ansvar i samhället