Den 21 Maj kl. 13.30 – 15.00 får vi besök av redaktörerna Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt som presenterar och ser fram emot diskussioner om boken och området i stort.

Seminariet ges i Managmentsektionens seminarierum (plan 3, Hus 15). 
Efter seminariet finns det fika och möjlighet för ’skolprat’.

Varmt välkommen, Karin Berglund

 

Om boken ”Skolan, Marknaden och Samhället”

Sverige har genom det fria skolvalet och rätten till vinster i välfärden skapat ett av världens mest marknadsutsatta utbildnings­system. Vilka konsekvenser har detta fått för skolans likvärdighet och kompensatoriska uppdrag, och hur påverkar systemet lärare och elever? Dessa är några av de mest brännande frågorna i ­dagens diskussion om skolan och dess utveckling,frågor som ­diskuteras i denna bok.

I boken, en av de första som samlar forskare från olika ­discipliner som studerat marknadsorienteringens konsekvenser för den svenska ­skolan, påvisas hur marknadsutsättningen bidragit till ökad ojämlikhet, ­differentiering, samt deprofessionalisering av ­lärare och deras arbete. Bokens redaktörer efterlyser en utredning sammansatt av forskare som genomlyser marknadsreformerna och deras effekter, som kan ligga till grund för skarpa förslag för införande av ett system som på ett bättre sätt bidrar till ökad likvärdighet och minskad segregation.

Boken vänder sig till lärarstuderande, lärare, skolledare,skolpolitiker och en intresserad allmänhet.

Mer om boken: 

Om boken på förlagets hemsida

Magnus Dahlstedt & Andreas Fejes: Hög tid att lämna ett extremt marknadssystem (från Skola & samhälle)