En interdisciplinär workshop organiserad av Emilie Reinhold & Oscar Wandery

Med management, marketing, organisation, konstvetenskap, etnologi, religionshistoria, teologi, palliativ vård, psykologi…

Välkomna!