Sara Öhlin Foto: Linda Karlsson
Sara Öhlin

Med sin säsongsbaserade produktion skapar modeindustrin en rutinstyrd kontext som även måste samspela med den kreativitet som modeskapande också påyrkar. Vidare innefattar modeindustrin situationer där bland annat förändring och stabilitet, kreativitet och företagande, samt hållbarhet och massproduktion ska integrera. Dessa, ibland kontrasterande sammanhang, kräver innovativa lösningar i det vardagliga arbetet.

Två svenska modeföretag

Den här studien antar ett practice-perspektiv för att förstå relationen mellan planering, improvisation, rutiner och innovationer. En empirisk studie av två svenska modeföretag visar hur planerade innovationer är sammanlänkade med andra både planerade och improviserade innovationer.

Studien visar att den bakgrundskunskap som skapas genom samarbete och innovation bidrar till nya rutiner för hur både planering och improvisation vidare leder till innovation. Studien visar även på samband mellan det som sker på individuell, organisations, och industrinivå för att förklara uppkomst och utvecklande av innovationer. 

Modeindustrin - en speciell kontext

Tidigare forskning har till stor del studerat innovation i en teknikorienterad kontext där planering och åtskillnad mellan innovationstyper och sekvenser framhävts. Relationen mellan olika innovationstyper så som produkt, process, service och organisationsinnovationer är dock väsentliga att förstå för att skapa en helhetsbild av hur innovationer uppstår dels som planerade, men även som improviserade. Modeindustrin bidrar med sin speciella kontext till den annars teknikdominerade innovationslitteraturen.

Tidigare forskning inom mode och innovation har resulterat i begrepp som stilistisk innovation, vilken belyser den estetiska aspekten av produktinnovation. Men, modeindustrin och dess förändring i flertalet aktiviteter bjuder även in till att studera hur olika innovationstyper är relaterade till varandra i det dagliga arbetet.  

Läs hela Sara Öhlins avhandling ”An improvisational, practice-oriented approach to innovation: Examples from the fashion industry".