Cirka 20 akademiker och företagsrepresentanter från Sverige, Kina och Ryssland deltog i seminariet. Holistisk kulturinlärning och integration i M&A var seminariets centrala tema.

- HNA är ett av Kinas största konglomerat och har nu till och med blivit Deutsche Banks största ägare och Hiltons största ägare. Det är spännande att studera den roll som kulturen har spelat i internationaliseringen av företag från tillväxtmarknaderna i allmänhet och i HNA i synnerhet, säger Tony Fang, Professor i företagsekonomi och forskningsledare på Emerging Markets Cross-Cultural Research Group vid Stockholm Business School och värd för seminariet. 

Kinas ambassadör i Sverige CHEN Yuming och Professor HU Anang från Tsinghua University och fanns bland deltagarna.

Från vänster till höger: Kinas ambassadör i Sverige CHEN Yuming, Professor Tony Fang, Professor HU Angang.


Läs programmet Internationalization of the Frms and the Fusion of Eastern and Western Cultures (126 Kb)