Företagsekonomiska institutionen
Huvudentrén

Företagsekonomiska institutionen, som vi heter på svenska, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 3 000 studenter, ett hundratal undervisande och forskande personal samt ett fyrtiotal doktorander. Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö.


Vision och mission

Stockholm Business Schools vision:
 
Stockholm Business School är respekterad för vår erkända och relevanta forskning och för vår inspirerande och forskningsbaserade utbildning. Vi stödjer hållbar utveckling i samhället genom att fungera som en konstruktiv diskussionspartner med företag och organisationer och Stockholm Business School ska vara förstahandsvalet i Skandinavien för studenter i företagsekonomi som vill bidra till en hållbar framtid. 
 
Stockholm Business Schools mission: 
 
SBS mission är att bedriva en engagerande och forskningsbaserad utbildning som utvecklar studenternas förmåga att på ett ansvarsfullt sätt möta dagens och morgondagens lokala och globala utmaningar.


Ackreditering − kvaliteten i fokus

En ackrediteringsprocess bygger både på självvärdering och kollegial granskning. Att uppnå ackrediteringsstatus innebär att ett universitet, en institution eller ett/flera utbildningsprogram har uppnått den specifika nivå av kvalitet som efterfrågas av ett ackrediteringsorgan.

SBS Executive MBA-program är idag ackrediterat av AMBA (The Associations of MBAs; London, UK) och SBS eftersträvar även att bli ackrediterat av AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business; Tampa, USA). De två ackrediteringsprocesserna består av liknande delar, men har sin egen specifika karaktär. 

AACSB: 

Omfattning: Ackrediterar ett helt universitet och de specifika program som inkluderas där.
Tidsomfattning: 2-7 år.
Möjlighet till förnyad ackreditering: vart 5:e år.  
Status för SBS: Initial självvärderingsrapport godkänd av AACSB i april 2016. SBS senaste uppdateringsrapport godkändes av AACSB i maj 2018 och nästa rapport skickas in i februari 2019.

AMBA:

Omfattning: Ackrediterar specifika program som exempelvis Executive MBAs.
Tidsomfattning: 9-18 månader. 
Möjlighet till förnyad ackreditering: Vart 3:e - vart 5:e år. 
Status för SBS: Ackrediterades i maj 2018 (3 år).