SBS eftersträvar två olika ackrediteringar: AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business; Tampa, USA) och AMBA (The Associations of MBAs; London, UK). De två ackrediteringsprocesserna består av liknande delar, men har sin egen specifika karaktär. 

AACSB: 

Omfattning: Ackrediterar ett helt universitet och de specifika program som inkluderas där.
Tidsomfattning: 2-7 år.
Möjlighet till förnyad ackreditering: vart 5:e år.  
Status för SBS: Initial självvärderingsrapport godkänd av AACSB i april 2016. Nästa version av uppdateringsrapporten på SBS iSER granskas av AACSB i slutet av april 2018.

AMBA:

Omfattning: Ackrediterar specifika program som exempelvis Executive MBAs.
Tidsomfattning: 9-18 månader. 
Möjlighet till förnyad ackreditering: Vart 3:e - vart 5:e år. 
Status för SBS: Panelbesök i april 2018.