Förändringarna har påkallats av EU:s revisionspaket, och har införts i Sverige genom den nya revisionsstandarden ISA 701. Den gamla revisionsberättelsen upplevdes för analog; revisorn kunde i normalfallet bara tillstyrka eller avstyrka. I den nya revisionsberättelsen belyser revisorn riskerna för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen (de så kallade särskilt betydelsefulla områdena, SBO:er) för att göra revisorns rapportering mer relevant.

Under seminariet diskuteras om informationsvärdet i revisorns rapportering verkligen har ökat. Vi går igenom FAR:s undersökning av revisionsberättelsernas innehåll kopplat till SBO:er och vilka varianter på rapportering som kan noteras. Vi presenterar också forskning från andra länder om den nya revisorsrapporteringen.

Syftet med seminariet är att belysa revisorns nya rapportering ur olika perspektiv, för att sedan tillsammans diskutera om rapporteringen fyller sitt syfte. Har den blivit bättre och mer relevant? Vad tycker du – kom och bidra med din synpunkt!

 

Program:

17.00 Inledning

Seminariet inleds av Fredrik Nilsson, ordförande för Svenska Revisionsakademin, med välkomsthälsning.

Det nya regelverket

Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, presenterar det nya regelverket för revisorns rapportering.

FAR:s undersökning av revisorernas rapportering

Lars Egenäs, revisionsspecialist och rådgivare på FAR, presenterar FAR:s undersökning av revisorernas rapportering i 2016 års revisionsberättelser.

Forskning om revisorns rapportering

Gunilla Eklöv Alander, forskare vid Stockholms universitet, presenterar en sammanställning av nya forskningsresultat om revisorns rapportering.  

Vad tycker investerarna?

Nils Liliedahl, generalsekreterare för Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), presenterar sin syn på relevansen i den nya revisionsberättelsen utifrån investerarperspektivet.

18.15 Frågestund med diskussion, moderator Fredrik Nilsson.

18.30 – 19.30 Mingel med buffé.

Anmäl dig här