År

2015 2016

Helårsregistrerade studenter

2660 

2497

Avlagda examina på grund- och avancerad nivå

1246 

903

Publicerade refereegranskade artiklar

48 

57

Anställda forskare/lärare

83 

79

Anställda administrativa medarbetare

38 

34

Anställda forskarstuderande 48 

43

Inkomster TSEK

173 139 

177 970

 

 

 

 

 

 

Utbildning

 

 

Helårsregistrerade studenter

2660 

2497

Antal registrerade individer

5727 

5398

 

 

 

Antal sökande/registrerad student ht
(Tot. nr. sökande ink. andrahand och internationellt)

 

 

Företagsekonomi I 30 hp

17 

17,1

Reklam och PR I 30 hp

10,8 

15,4

Kandidatprogram i företagsekonomi

14,2 

12,3

Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi

26,6 

22

 

 

 

Genomströmning genomsnitt kurser grundnivå

81,4 

81,7

Genomströmning genomsnitt kurser avancerad nivå

79 

83,2

 

 

 

Totalt avlagda examina på grund- och avancerad nivå

1246 

903

Kandidatexamina

715 

641

Magisterexamina

223 

61

Civilekonomexamina

138 

28

Masterexamina

170 

173

 

 

 

Forskning

 

 

Publicerade refereegranskade artiklar

48 

57

Andel i ABS-rankade journaler

85% 

74%

 

 

 

Medarbetare 

(feb 2016) 

(feb 2017)

Totalt anställda forskare/lärare
(andel kvinnor i parantes)

83 (30%) 

79 (30%)

Professorer

13   (0%) 

14   (7%)

Docenter

22 (27%) 

21 (19%)

Doktorer

43 (42%) 

39 (46%)

Annan examen

5 (20%) 

5 (20%)

     

Administrativa medarbetare

38 

34 

 

 

 

Forskarutbildning

 

 

Anställda forskarstuderande

48 (48%) 

43 (49%)

Doktorsexamina

6

 

 

 

Ekonomi SEK (1000)

 

 

Statsanslag utbildning

115 740

120 414

Statsanslag forskning

21 836 

22 791

Externa forskningsmedel

13 205 

15 272

Uppdragsutbildning

21 023 

18 376

Övriga inkomster

Totalt inkomster

1 334

173 139 

1 117

177 970