Tack också till dem som gjort detta möjligt, främst alla på Centre for Executive Education: Ian Richardson (studierektor), Johan Lembke (operativ chef) samt Anne Marie Cassel och Tina Lindeberg (koordinatorer). Tack vidare till all undervisande personal på EMBA, alla som deltog i och förberedde panelbesöket samt till ackrediteringsansvarig Kristina Sundberg.​

AMBA-ackreditering är en garant för högsta möjliga kvalitet på ett EMBA-program och SBS blir AMBA-ackrediterat som andra business school i Sverige samt som den första i Stockholm. 

Maria Frostling-Henningsson, prefekt,
Christian Maravelias, stf. prefekt