Hans forskningsområde är management, organisation och samhälle. Staffan Furusten disputerade 1995 i Uppsala och rekryterades därefter till Handelshögskolan i Stockholm och SCORE (som drivs gemensamt av SU och HHS).

Grattis Staffan Furusten
Grattis Staffan Furusten

Staffan Furusten har intresserat sig för samspelet mellan samhället, organisationers omvärld och organisationer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället. Forskning kretsar kring konstruktion av expertis och experter inom managementområdet och om hur kunskap om management skapas och sprids. Andra intressen är experter som marknadsaktörer, reglering och professionalisering av nya former av expertis samt ledning och styrning av hybridorganisationer och olika organisationsformers kapacitet.

För närvarande leder Staffan Furusten programmet STORM (Styrning, ledning och reglering i olika organisationsformer) samt projekten ”Bolagsstyrning och ledning i offentlighetens tjänst” och ”Offentlig-privat samverkan i Nya Karolinska”.

På Stockholm Business School kommer Staffan Furusten fortsatt ägna sig åt forskning och undervisning om samspelet mellan management, organisation och samhälle.


Länk till SCORE: www.score.su.se


Länkar till aktuella publikationer:

Enabling Sustainable Transformation: Hybrid Organizations in Early Phases of Path Generation

Managing Hybrid Organizations

The Organization of the Expert Society