Skivomslaget till "Gruvan, makten och samhället"
Skivomslaget till "Gruvan, makten och samhället"

Organizing rocks är ett treårigt forskningsprojekt (med stöd av Forte). Projektet startade 2015 handlar om arbetsprocesser och maktrelationer i gruvindustrin. Det vetenskapliga projektet leds av professorerna Tommy Jensen (SBS) och Johan Sandström (LTU). Gruvan, makten samhället är den tredje skivan som gjorts för att kommunicera ut forskningsresultat till allmänheten (finns på de vanliga streamingsiterna). Den musikaliska sidan av projektet inkluderar även doktor Michal Zawadski och Erik Björkén.

Läs mer om Tommys forskning här eller besök Organizing Rocks webbplats.