David Fridner
David Fridner

Den 29 november presenterade David Fridner sin forskning på SKL Kommentus som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och en majoritet av Sveriges kommuner. SKL Kommentus uppdrag är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR.

Davids presentation bygger på rapporten Kundattraktivitet i offentlig sektor som är en del av hans kommande doktorsavhandling. Forskningen visar att offentliga kunder kan behöva lägga mer fokus på att förbättra sin ställning hos kapabla leverantörer och diskuterar vilka mekanismer som är viktiga att utveckla för att nå dit.

Läs mer om Davids presentation och rapporten Kundattraktivitet i offentlig sektor.