I ett samarbete mellan Stockholms stad och IKE har uppsatsgrupper vid Företagsekonomiska institutionen arbetat med frågor fokuserade på utvecklingsområden inom Stockholms stad. För att uppmuntra uppsatsarbetet anordnas varje år en tävling för bästa uppsats.

Läs mer om vinnarna 2016 på Stockholms stads webbplats.