Företagsekonomiska institutionens arbete leds av en prefekt, som har stöd av en ställföreträdande prefekt samt institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Underställd prefekten finns ett antal administrativa enheter, fyra sektioner för forskning och undervisning samt sektionen Studentservice.

Antal anställda

Akademisk personal: 100
Amanuenser: 8
Doktorander: 40
Administrativ personal: 36